Fotonentherapie

Het menselijk lichaam bevat van nature licht in alle lichaamscellen. Dit zijn biofotonen. Deze zijn noodzakelijk voor alle processen in het lichaam. Het lichaam produceert biofotonen door fotonen uit zonlicht op te nemen. Fotonen worden opgenomen via de ogen, huid en voeding. In ons lichaam worden ze vervolgens omgezet in biofotonen.

Diverse factoren beperken de opname van zonlicht. Bijvoorbeeld ons klimaat en onze leefstijl binnenshuis, maar ook de kwaliteit van onze voeding en ons drinkwater, leiden tot onvoldoende opname van fotonen. Zo krijgt het lichaam een tekort aan biofotonen, waardoor vele lichaamsprocessen minder goed verlopen. Met als gevolg dat op den duur allerlei gezondheidsklachten ontstaan.

Fotonentherapie vult de biofotonen in het lichaam aan en stimuleert zo alle lichaamsprocessen die nodig zijn om de gezondheid te herstellen. Het activeert het natuurlijk vermogen tot zelfherstel.

Welke gezondheidsproblemen

Fotonentherapie versterkt het zelf genezend vermogen van het lichaam. Dit maakt deze therapie bij diverse gezondheidsproblemen inzetbaar. Aandoeningen die zich vaak voordoen in de praktijk zijn: chronische vermoeidheid, pijnklachten en onverklaarbare lichamelijke klachten.
Andere voorbeelden van aandoeningen zijn:

De behandeling

Een behandeling duurt 30 tot 60 minuten. Tijdens de behandeling kunt u ontspannen zitten of liggen. Eerst wordt het licht op het achterhoofd, het gezicht en de buik gericht. Afhankelijk van uw klachten worden daarna andere lichaamsgebieden met licht behandeld. Bij pijnklachten worden altijd de betreffende gebieden behandeld. De behandeling wordt te allen tijde aan de individuele gezondheid aangepast.

Aantal behandelingen

Een intensieve behandeling resulteert in sneller herstel van uw gezondheid. Gedurende de eerste 4 tot 6 weken geldt als richtlijn 1 behandeling per week. Afhankelijk van het verloop van uw herstel wordt de behandelfrequentie verminderd en afgebouwd. Vaak merkt u al na 1 behandeling een verbetering van uw gezondheid. Meestal zijn er 5 tot 15 behandelingen nodig. Dit is natuurlijk afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten.

Herstelproces

Na de behandeling kan de activering van herstelprocessen zich in verschillende reacties uitten:
– Afname van klachten
– Energieker voelen
– Verbetering van de stemming
– Meer ontspannen voelen
– Beter slapen

Hiernaast kan er een tijdelijke verergering van de klachten voorkomen. U kunt zich ‘grieperig’ voelen of wat vermoeider dan voorheen. Alle reacties kunt u echter beschouwen als genezingsreacties; het zelfgenezend vermogen is namelijk geactiveerd en herstelt de verstoorde balans in uw gezondheid. Het gebruikte therapieapparaat produceert licht dat identiek is aan de biofotonen in het lichaam. Hierdoor ontstaan er geen ongewenste bijwerkingen.